ป้ายโฆษณา

seks shop
งานยุทธศาสตร์และแผน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:43 น.
เอกสารดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนที่ความเชื่อมโยง (SAT Strategy Map)

แบบเสนอโครงการ (ง.8)
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย (ง.8)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล :ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฎิบัตงาน-สำนักงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประจำปี (ใช้สอย) 2559
หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายประจำปี (อบรม) 2559
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 06:18 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack